ANKIETA
Badanie Satysfakcji Klienta

 

1) Jak ogólnie ocenia Pan/Pani firmę? 1-Źle 2-Poprawnie 3-Dobrze 4-Bardzo dobrze *
2) Jak ocenia Pan/Pani kompetencję i obsługę personelu? 1-Źle 2-Poprawnie 3-Dobrze 4-Bardzo dobrze *
3) Jak ocenia Pan/Pani jakość oferowanych produktów? 1-Źle 2-Poprawnie 3-Dobrze 4-Bardzo dobrze *
4) Jak ocenia Pan/Pani jakość oferowanych usług? 1-Źle 2-Poprawnie 3-Dobrze 4-Bardzo dobrze *
5) Jak ocenia Pan/Pani terminowość realizacji zamówień? 1-Źle 2-Poprawnie 3-Dobrze 4-Bardzo dobrze *
6) Na co chciałaby Pan/Pani zwrócić naszą uwagę?
7) Co według Pana/Pani powinniśmy zmienić?
   

* - wymagane pola